Pravidlá komunitného správania:

 • Vulgarizmus sa netoleruje v chate, na Discorde ani vo Voice Chate!
 • Na serveri je zakázané úmyselné griefovanie a ničenie stavieb, ktoré vám nepatria! (Aj keď sa nachádzajú mimo rezidencie!) Griefing sa netoleruje ani v územiach nad a pod rezidenciou hráča!
 • Rezidencie na dynmape ohraničujú územia hráčov (os X a Z) - stavanie nie je ale povolené ani nad ani pod rezidenciou iného hráča, bez jeho povolenia!
 • Vedz, že každý má právo na svoje súkromie.
 • Rešpektuj ostatných.
 • Na serveri je zakázané používať hack klientov a módy na získanie zvýhodnenia nad ostatnými hráčmi! Tak isto je zakázané používať X-ray resource packy!
 • Dodržuj slušné a komunitné správanie! (Ako v hre, v chate, na Discorde, tak vo Voice Chate)
 • Ak vieš, tak pomôž!
 • Ak používate Voice Chat, skontroluj si nastavenie mikrofónu! Nekrič do hry!
 • Do chatu píš slušne a nespamuj!
 • Na serveri je zakázané pýtanie si práv či itemov od administrátorov!
 • Na zbytočné dotazy a informácie už zodpovedané v pravidlách a FAQ servera sa Admin team nebude spätne vyjadrovať!
 • Uži si hru a nezabudni že s kamarátmi sa hrá najlepšie!

Nerešpektovanie pravidiel:

Za nerešpektovanie komunitných pravidiel udeľujeme tieto tresty:
 • Odobratie určitých herných práv
 • Dočasné uväznenie hráča v serverovom väzení
 • Dočasný ban
 • Perma-Ban viazaný na IP adresu a UUID hráča (Ban môžete dostať aj na Discord serveri!)
Admin team sám vyhodnotí a zváži dĺžku a vážnosť trestu! Odvolať sa môžete na našom Discord serveri Q-Talks v sekcii majnr-general, alebo priamo ktorémukoľvek z Administrátorov, poprípade majiteľovi DJRastiQ#4245. V prípade akýchkoľvek nejasností vám tiež radi pomôžu.
Neznalosť pravidiel neospravedlňuje!